Μενού Κλείσιμο
Λογοτεχνία-Ποίηση

Αλέξανδρος την Ιλιάδα αρετής
εφόδιον ενόμιζε.

Πλούταρχος, 47-120 μ.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός