Μενού Κλείσιμο
Γνώση

Εν οίδα ότι ουδέν οίδα.
Σωκράτης, 469-399 π.Χ., Φιλόσοφος

Γράμματα μαθείν δει, και, μαθόντα, νουν έχειν.
Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

Πολυμαθίη νόον ου διδάσκει.
Ηράκλειτος, 544-484 π.Χ., Ίων φιλόσοφος

Πολυμαθίη-κακοτεχνίη.
Ηράκλειτος, 544-484 π.Χ., Ίων φιλόσοφος

Πολλοί πολυμαθέες νόον ουκ έχουσιν.
Δημόκριτος, 470-370 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

Μη είναι βασιλικήν ατραπόν επί γεωμετρίαν.
Δεν υπάρχει βασιλικός [σύντομος] δρόμος για να μάθεις γεωμετρία.
Ευκλείδης, 4-3ος αιών π.Χ., Αλεξανδρινός μαθηματικός

Γηράσκω δ’ αεί πολλά διδασκόμενος.
Σόλων, 630-560 π.Χ., Αθηναίος νομοθέτης & φιλόσοφος

Πάντες άνθρωποι φύσει ορέγονται του ειδέναι.
Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

Πολλ’ οίδ’ αλώπηξ, εχίνος δε εν, μέγα.
Η αλεπού ξέρει πολλά και ο σκαντζόχοιρος ένα και καλό.
Αρχίλοχος, 725-650 π.Χ., Αρχαίος ιαμβογράφος

Πολλών δ’ ανθρώπων ίδεν άστεα και νόον έγνων.
Όμηρος, 800-750 π.Χ., Ποιητής

Επιστήμη ποιητική ευδαιμονίας.
Η γνώση είναι δημιουργός της ευτυχίας.
Πλάτων, 427-347 π.Χ., Φιλόσοφος

Καιρόν γνώθι.
Να γνωρίζεις τι γίνεται στην εποχή σου.
Πιττακός ο Μυτιληναίος, 650-570 π.Χ., εκ των 7 σοφών της Αρχ .Ελλάδας

Κρείττον οψιμαθή είναι ή αμαθή.
(εξηγώντας γιατί μάθαινε κιθάρα στα γεράματα)
Σωκράτης, 469-399 π.Χ., Φιλόσοφος

Σφαλερόν εστι τό άν μή οίδε τις ταύτα ή λέγειν ή πράττειν.
Είναι λάθος να λες και να κάνεις αυτά που δεν ξέρεις.
Ξενοφών, 430-355 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός

Εάν ης φιλομαθής, έσει και πολυμαθής.
Ισοκράτης, 436-338 π.Χ., Αθηναίος ρήτορας

Μη πάντα επίστασθαι προθύμεο, μη πάντων αμαθής γένη.
Μην επιθυμείς να τα μάθεις καλά όλα για να μη μείνεις αμαθής σε όλα.
Δημόκριτος, 470-370 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

Μηδέν είναι μήτε τέχνην άνευ μελέτης μήτε μελέτην άνευ τέχνης.
Πρωταγόρας, Αρχαίος Αθηναίος σοφιστής