Μενού Κλείσιμο
Αθλητισμός

Άσκησις άνευ φύσεως και
μαθήσεως ατελές.

Η άσκηση χωρίς φυσικά προσόντα και γνώση είναι ατελής.
Πλούταρχος, 47-120 μ.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός