Μενού Κλείσιμο
Αναζήτηση

Άνθρωπον ζητώ.
Διογένης, 410-323 π.Χ., Κυνικός φιλόσοφος

Εδιζησάμην εμεωυτόν.
Αναζήτησα τον εαυτό μου.
Ηράκλειτος, 544-484 π.Χ., Ίων φιλόσοφος

Ευρήσεις ζητών.
Αριστοφάνης, 445-386 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας κωμωδιογράφος