Μενού Κλείσιμο
Υπομονή

Πέτρην κοιλαίνει ρανίς ύδατος
ενδελεχείη.

Μια επίμονη σταγόνα νερού ανοίγει τρύπα σε πέτρα.
Χορίλος, Επικός ποιητής

Χρόνου γαρ εις τα πράγματα εάν λάβης, άπαντα λήξει και κατασταλήσεται.
Απολλόδωρος, Αρχαίος Έλληνας ιστορικός, γραμματικός και μυθογράφος