Μενού Κλείσιμο
Τιμιότητα

Το μη αλλοτρίων επιθυμείν.
(ερωτηθείς τι εστι το δίκαιον)
Αριστείδης ο δίκαιος, 540-468 π.Χ, Πολιτικός & στρατηγός

Μη πλούτει κακώς.
Πιττακός ο Μυτιληναίος, 650-570 π.Χ., εκ των 7 σοφών της Αρχ .Ελλάδας

Δει τον αγαθόν άνδρα παυόμενον της αρχής μη πλουσιώτερον, αλλά μάλλον ενδοξότερον γεγονέναι.
Βίας ο Πριηνεύς, 625-540 π.Χ., Εκ των 7 σοφών της αρχαίας Ελλάδος

Ο μηδέν αδικών ουδενός δείται νόμου.
Όποιος δεν αδικεί, δεν χρειάζεται κανένα νόμο.
Αντιφάνης, 405-335 π.Χ, Αρχαίος Κωμωδιογράφος