Μενού Κλείσιμο
Θέληση κ Δύναμη

Η ισχύς εν τη ενώσει.
Αίσωπος, 620-560 π.Χ., Αρχαίος μυθοποιός

Ανίκητος εί, ω παι.
H Πυθία προς Μ. Αλέξανδρο.

Βουλή και μύθοισι και ηπεροπηΐδι τέχνη.
Με θέληση, με παραμύθια και με την τέχνη της εξαπάτησης (ερωτηθείς πώς κατάφερε να κατακτήσει τον κόσμο σε τόσο σύντομο διάστημα).
Μέγας Αλέξανδρος, 356-323 π.Χ.

Αβουλία γαρ πολλά βλάπτονται οι βροτοί.
Με την έλλειψη θέλησης πολλά ζημιώνονται οι θνητοί.
Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

Ρώμη δε μετά φρονήσεως ωφέλησεν, άνευ δε ταύτης πλείον τους έχοντας έβλαψεν.
Η σωματική δύναμη μαζί με φρόνηση ωφέλησε, αλλά χωρίς αυτή, τους περισσότερους τους έβλαψε.
Ισοκράτης, 436-338 π.Χ., Αθηναίος ρήτορας