Μενού Κλείσιμο
Τελειότητα

Εις τελειότητα του ανθρώπου τρία δει
συνδράμειν: φύσιν, μάθησιν και άσκησιν.

Πλάτων, 427-347 π.Χ., Φιλόσοφος

Ουδέν ανεπίληπτον, αλλ’ έχει πάντα διαμαρτίας και αγνοίας.
Τίποτε δεν είναι άψογο, αλλά πάντα υπάρχουν ελαττώματα και παραλείψεις.
Θαλής ο Μιλήσιος, 643-548 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

Του βίου καθάπερ αγάλματος πάντα τα μέρη καλά είναι δει.
Σωκράτης, 469-399 π.Χ., Φιλόσοφος