Μενού Κλείσιμο
Σοφία

Αρχή Σοφίας ονομάτων επίσκεψις.
Αντισθένης, 445-360 π.Χ., Κυνικός φιλόσοφος

Σοφόν το σαφές.
Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός

Σοφία μόνον κτημάτων αθάνατον.
Ισοκράτης, 436-338 π.Χ., Αθηναίος ρήτορας

Ανδρί σοφώ πάσα γη βατή, ψυχής γαρ αγαθής πατρίς ο ξύμπας κόσμος.
Δημόκριτος, 470-370 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

Σοφία πάντων κάλλιστον, η δε αμάθεια πάντων κάκιστον.
Πλάτων, 427-347 π.Χ., Φιλόσοφος

Σκαιοίσι πολλοίς είς σοφός διόλλυται.
Ανάμεσα σε πολλούς αγροίκους, ένας σοφός χάνεται.
Σοφοκλής, 496-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός