Μενού Κλείσιμο
Προσαρμογή

Προς έκαστα δει εχθρόν ή φίλον
μετά καιρού γίγνεσθαι.

Σε όλα τα πράγματα πρέπει να γίνεται κανείς εχθρός ή φίλος, ανάλογα με τις περιστάσεις.
Θουκυδίδης, 460-394 π.Χ., Αθηναίος ιστορικός