Μενού Κλείσιμο
Πειθώς

Πάταξον μεν, άκουσον δε.
Θεμιστοκλής, 525-461 π.Χ., Αθηναίος πολιτικός & στρατιωτικός

Αργυραίς λόγχαις μάχου και πάντων κρατήσεις.
Να μάχεσαι με αργυρές λόγχες (δηλ. να δωροδοκείς) και θα κερδίσεις όλες τις μάχες.
Χρησμός της Πυθίας προς τον Φίλιππο Β’ της Μακεδονίας

Ου με πείσεις, καν με πείσεις.
Αριστοφάνης, 445-386 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας κωμωδιογράφος

Ανάγκα και Θεοί πείθονται.
Σιμωνίδης ο Κείος, 556-468 π.Χ., Ποιητής & συγγραφέας επιγραμμάτων

Πείσας λαβέ, μη βιασάμενος.
Να παίρνεις με την πειθώ, όχι με τη βία.
Βίας ο Πριηνεύς, 625-540 π.Χ., Εκ των 7 σοφών της αρχαίας Ελλάδος