Μενού Κλείσιμο
Πειθαρχία

Πειθαρχικόν η νεότης, ηγεμονικόν
το γήρας.

Πλούταρχος, 47-120 μ.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός

Γλώσσης, γαστρός, αιδοίων κρατείν.
Να είσαι συγκρατημένος στη γλώσσα, στην κοιλιά και στα γεννητικά όργανα.
Ανάχαρσις, 6ος π.Χ. αιών, Σκύθης ηγεμόνας & φιλόσοφος