Μενού Κλείσιμο
Μετριοφροσύνη

Καγώ, φησίν, Διογένης ο κύων.
(συστηνόμενος στον Μ. Αλέξανδρο)
Διογένης, 410-323 π.Χ., Κυνικός φιλόσοφος

Λάθε βιώσας.
Επίκουρος, 341-270 π.Χ., Αρχαίος φιλόσοφος

Μέμνησο ότι άνθρωπος εί.
Υπενθύμιση προς τον εαυτό του που επέβαλε ο Φίλιππος Β’, βασιλιάς της Μακεδονίας.

Εγώ, φάναι, παλαιότατος ειμι, συ δε πρεσβύτατος.
Εγώ μεν είμαι ο παλιότερος, αλλά εσύ είσαι ο ανώτερος (απευθυνόμενος στο Νικία, αρνούμενος να αποδεχθεί την αρχιστρατηγία στη Σικελική εκστρατεία, κατά τον Πλούταρχο).
Σοφοκλής, 496-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός

Υπέρ σεαυτού μη φράσης εγκώμιον.
Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής