Μενού Κλείσιμο
Ηρωισμός

Αιέν αριστεύειν και υπείροχον έμμεναι
άλλων, μηδέ γένος πατέρων αισχυνέμεν.

(Ιλιάδα Ζ, Ο Ιππόλαχος από τη Λυκία στο γιο του Γλαύκο)
Όμηρος, 800-750 π.Χ., Ποιητής

Παπαί, Μαρδόνιε, κοίους επ’ άνδρας ήγαγες μαχησομένους ημέας, οί ου περί χρημάτων τον αγώνα ποιούνται, αλλά περί αρετής.
Πέρσης στρατηγός για τους Έλληνες το 480 π.Χ.

Υπό σκιήι.
[Καλύτερα, θα πολεμήσουμε] υπό σκιάν (απάντηση στην απειλή ότι τα βέλη των Περσών θα κρύβουν τον ήλιο).
Διηνέκης (Σπαρτιάτης πολεμιστής, ένας από τους 300)