Μενού Κλείσιμο
Ευγένεια

Τοις σεαυτού πράος ίσθι.
Στους δικούς σου ανθρώπους να είσαι πράος.
Σόλων, 630-560 π.Χ., Αθηναίος νομοθέτης & φιλόσοφος

Καλόν φέρουσι καρπόν οι σεμνοί τρόποι.
Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής