Μενού Κλείσιμο
Ετοιμότητα

Οι εκούσιοι πόνοι την των ακουσίων
υπομονήν ελαφροτέραν παρασκευάζουσι
.

Δημόκριτος, 470-370 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος