Μενού Κλείσιμο
Εγκράτεια

Ανέχου και απέχου.
Να έχεις υπομονή και εγκράτεια.
Επίκτητος, 50 μ.Χ.-120 μ.Χ, Στωικός φιλόσοφος

Μη δια φόβον, αλλά δια το δέον απέχεσθε αμαρτημάτων.
Όχι από φόβο, αλλά επειδή έτσι είναι το σωστό πρέπει να απέχει κανείς από τα αμαρτήματα [και τις αδικίες].
Δημόκριτος, 470-370 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

Υφ’ ων κρατείσθαι την ψυχήν αισχρόν, τούτων εγκράτεια άσκει πάντων: κέρδους, οργής, ηδονής, λύπης.
Ισοκράτης, 436-338 π.Χ., Αθηναίος ρήτορας

Κρατεί ηδονής ουχ’ ο απεχόμενος, άλλ’ ο χρώμενος μεν, μη προεκφερόμενος δε.

Εγκρατής στις απολαύσεις δεν είναι ο απέχων, αλλά αυτός που τις γεύεται χωρίς να παρεκτρέπεται.
Αρίστιππος, 435-355 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

Μήτ’ εν ηδοναίς εκλύτους είναι μήτ’ εν ταις οργαίς εκπαθείς και θηριώδεις.
Ούτε στις ηδονές πρέπει να είμαστε αχαλίνωτοι ούτε στους θυμούς παράφοροι και θηριωδεις.
Πλούταρχος, 47-120 μ.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός