Μενού Κλείσιμο
Απλότητα

Ουκ εν τω πολλώ τω ευ,
αλλ’ εν τω ευ το πολύ.

Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

Φιλοκαλούμεν γαρ μετ’ ευτελείας και φιλοσοφούμεν άνευ μαλακίας.
(από τον “Επιτάφιο”)
Θουκυδίδης, 460-394 π.Χ., Αθηναίος ιστορικός