Μενού Κλείσιμο
Ζωή

Λάθε βιώσας.
Επίκουρος, 341-270 π.Χ., Αρχαίος φιλόσοφος

Ο κόσμος σκηνή, ο βίος πάροδος. Ήλθες, είδες, απήλθες.
Δημόκριτος, 470-370 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

Πάς ώσπερ άρτι γεγονώς εκ του ζην απέρχεται.
Ο καθένας φεύγει απ’ τη ζωή, σαν να ‘ρθε τώρα μόλις.
Επίκουρος, 341-270 π.Χ., Αρχαίος φιλόσοφος

Μηδένα προ του τέλους μακάριζε.
Σόλων, 630-560 π.Χ., Αθηναίος νομοθέτης & φιλόσοφος

Βίος αληλεσμένος και μάζα μεμαγμένη.
Αρχαιοελληνική παροιμιακή φράση

Ζώμεν γαρ ού ως θέλομεν, αλλ’ ως δυνάμεθα.
Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

Άνευ των αναγκαίων αδύνατον και ζην και εύ ζην.
Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

Ανοήμονες βιούσι ού τερπόμενοι βιούν.
Οι ανόητοι ζουν χωρίς να είναι ευχαριστημένοι που ζουν.
Δημόκριτος, 470-370 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

Τον βίον μη, τω χρόνω βραχύν όντα, πράγμασιν κακοίς μακρόν ποιείν.
Τη ζωή [σου], μιας και είναι σύντομη, μην την κάνεις [να φαίνεται] μακριά με κακά πράγματα.
Θαλής ο Μιλήσιος, 643-548 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

Του βίου καθάπερ αγάλματος πάντα τα μέρη καλά είναι δει.
Σωκράτης, 469-399 π.Χ., Φιλόσοφος

Ο κόσμος αλλοίωσις, ο βίος υπόληψις.
Ο κόσμος είναι μια [συνεχής] αλλαγή, η ζωή είναι γέννημα της φαντασίας.
Δημόκριτος, 470-370 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

Άνθρωποι βίου δεόμενοι, πολλά και παντοία τεχνέονται.
Οι άνθρωποι για να τα βγάλουν πέρα στη ζωή τους, μηχανεύονται πολλά και διάφορα.
Ιπποκράτης, 460-377 π.Χ., Πατέρας της Ιατρικής

Μέτρον βίου το καλόν ου το του χρόνου μήκος.
Η αξία της ζωής μετριέται με την ωραιότητά της και όχι με το μήκος της.
Πλούταρχος, 47-120 μ.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός

Ου το ζην περί πλείστου ποιητέον, αλλά το ευ ζην.
Πλάτων, 427-347 π.Χ., Φιλόσοφος

Πολλαί μεταβολαί γίνονται και παντοίαι τύχαι κατά τον βίον.
Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

Βραχύς αιών.
Η ζωή είναι σύντομη.
Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός