Μενού Κλείσιμο
Υγεία

Υγιεία τίμιον αλλ’ ευμετάστατον.
Η υγεία είναι πολύτιμη αλλά ευμετάβλητη.
Πλούταρχος, 47-120 μ.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός

Οκόσα φάρμακα ουκ ιήται, σίδηρος ιήται· Όσσα σίδηρος ουκ ιήται, πυρ ιήται· όσσα δε πυρ ουκ ιήται ταύτα χρη νομίζειν ανίητα.
ιήται= θεραπεύει, σίδηρος= εγχείρηση, πυρ= καυτηρίαση.
Ιπποκράτης, 460-377 π.Χ., Πατέρας της Ιατρικής

Υγεία και νους εσθλά τω βίω δύο.
Υγεία και μυαλό είναι δυο θαυμαστά πράγματα στη ζωή.
Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

Ου δώσω δε ουδέ φάρμακον ουδενί αιτηθείς θανάσιμον.
Αν μου ζητήσουν θανατηφόρο φάρμακο, σε κανέναν δεν θα δώσω. (όρκος του Ιπποκράτη)
Ιπποκράτης, 460-377 π.Χ., Πατέρας της Ιατρικής

Ουκ ένι ιατρικήν είδέναι, όστις μη οίδεν ό τι εστίν άνθρωπος.
Είναι αδύνατο να ξέρει την ιατρική, αυτός που δεν ξέρει ακριβώς τι είναι ο άνθρωπος.
Ιπποκράτης, 460-377 π.Χ., Πατέρας της Ιατρικής