Μενού Κλείσιμο
Χαρακτήρας

Φύσιν πονηρά μεταβαλείν ου ράδιον.
Δεν είναι εύκολο να αλλάξει ένας πονηρός.
Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

Ήθος ανθρώπω δαίμων.
Ηράκλειτος, 544-484 π.Χ., Ίων φιλόσοφος

Μήτε ευήθης ίσθι, μήτε κακοήθης.
Να μην είσαι ούτε καλός [μέχρι αφελείας] ούτε κακοήθης.
Βίας ο Πριηνεύς, 625-540 π.Χ., Εκ των 7 σοφών της αρχαίας Ελλάδος