Μενού Κλείσιμο
Σώμα

Το μεν σώμα εστίν ημίν σήμα.
Πυθαγόρας, 580-490 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

Αφυΐας σημείον το ενδιατρίβειν τις περί το σώμα.
Είναι σημάδι βλακείας να ασχολείται πολύ κάποιος με το σώμα του.
Επίκτητος, 50 μ.Χ.-120 μ.Χ, Στωικός φιλόσοφος

Των σωμάτων θηλυνομένων και αι ψυχαί πολύ ασθενέστεραι γίγνονται.
Όταν τα σώματα γίνονται μαλθακά και οι ψυχές χάνουν τη δύναμή τους.
Σωκράτης, 469-399 π.Χ., Φιλόσοφος

Ο θάνατος τυγχάνει ων, ως εμοί δοκεί, ουδέν άλλο ή δυοίν πραγμάτοιν διάλυσις, της ψυχής και του σώματος απ’ αλλήλου.
Ο θάνατος δεν είναι τίποτε άλλο, παρά ο διαχωρισμός δύο πραγμάτων, του ενός απ’ το άλλο, δηλαδή της ψυχής από το σώμα.
Πλάτων, 427-347 π.Χ., Φιλόσοφος

Καθαρόν αν τον νουν έχης, άπαν το σώμα καθαρός ει.
Επίχαρμος, 530-440 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής