Μενού Κλείσιμο
Νους

Νους ορά και νους ακούει.
Επίχαρμος, 530-440 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

Γράμματα μαθείν δει, και, μαθόντα, νουν έχειν.
Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

Πάντα χρήματα ην ομού. Είτα ο νους ελθών αυτά διεκόσμησε.
[Στην αρχή] όλα τα πράγματα ήταν ίδια. Μετά ήρθε ο νους και τα [ξεχώρισε και τα] ταξινόμησε.
Αναξαγόρας, π.500-427 π.Χ., Προσωκρατικός φιλόσοφος & αστρονόμος

Τάχιστον νους, δια παντός γαρ τρέχει.
Ο νους είναι το ταχύτερο από όλα, διότι τρέχει διαπερνώντας τα πάντα.
Θαλής ο Μιλήσιος, 643-548 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

Καθαρόν αν τον νουν έχης, άπαν το σώμα καθαρός ει.
Επίχαρμος, 530-440 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

Νους έστι πάντων ηγεμών των χρησίμων.
Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

Nους ορή και νους ακούει, τάλλα δε τυφλά και κωφά.
(αναπαραγωγή και επέκταση παλαιότερου στίχου του Επίχαρμου)
Πλούταρχος, 47-120 μ.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός

Πάντων νους κρατεί.
Αναξαγόρας, π.500-427 π.Χ., Προσωκρατικός φιλόσοφος & αστρονόμος