Μενού Κλείσιμο
Μοναξιά

Ει μοναχοί , τί τοσοίδε; τοσοίδε δέ,
πώς πάλι μούνοι; ώ πληθύς μοναχών
ψευσαμένη μονάδα.

Εάν είναι μοναχοί, τότε πώς είναι τόσο πολλοί; Αν είναι δε τόσο πολλοί, τότε πάλι πώς είναι μόνοι; Ώ πλήθος των μοναχών είστε ψεύτικη μονάδα.
Παλλαδάς ο Αλεξανδρεύς, 4ος μ.Χ. αιών, Έλληνας ποιητής