Μενού Κλείσιμο
Γυναίκα

Γυναιξί πάσαις κόσμον η σιγή φέρει.
Σε όλες τις γυναίκες η σιωπή είναι στολίδι.
Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

Θάλασσα και πυρ, και γυνή τρίτον κακόν.
Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

Ρύπος γυνή πέφυκε ηργυρωμένος.
Η “βρώμική” γυναίκα γεννήθηκε για να πληρώνεται.
Αρχαιοελληνική παροιμία

Γυναικί κόσμος οι τρόποι, ουχί χρυσία.
Το στολίδι της γυναίκας είναι η συμπεριφορά και όχι τα κοσμήματα.
Ανώνυμος

Λυχνίας σβεσθείσης, πάσα γυνή ομοία.
Διογένης, 410-323 π.Χ., Κυνικός φιλόσοφος

Ερωτηθείσα υπό τινος Αττικής,
«διά τι υμείς άρχετε μόναι των ανδρών αι Λάκαιναι;»
«ότι», έφη, «και τίκτομεν μόναι άνδρας».

Οι Σπαρτιάτισσες είναι οι μόνες γυναίκες στην Ελλάδα που κυβερνάνε άντρες επειδή μόνο αυτές γεννάνε άντρες.
Πλούταρχος, 47-120 μ.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός
(απάντηση από την Γοργώ, κόρη του βασιλιά Κλεομένη και σύζυγο του Λεωνίδα)

Γυνή το σύνολόν εστι δαπανηρόν φύσει.
Στο σύνολό τους οι γυναίκες είναι εκ φύσεως σπάταλες.
Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

Γυνή γαρ ουδέν οίδε πλην ό βούλεται.
Η γυναίκα δεν ξέρει τίποτα εκτός από αυτό που θέλει.
Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

Γυνή δε κολακεύει σε του λαβείν χάριν.
Η γυναίκα σε κολακεύει για να της κάνεις το χατήρι.
Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

Το θήλυ έχει το βουλητικόν αλλ’ άκυρον.
Η γυναίκα θέλει αλλά δεν μπορεί.
Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

Ουδέν εστι θηρίον γυναικός αμαχώτερον.
Δεν υπάρχει θηρίο πιο δύσκολο να πολεμήσεις από τη γυναίκα.
Αριστοφάνης, 445-386 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας κωμωδιογράφος

Πᾶσαν Ὅμηρος ἔδειξε κακὴν σφαλερὴν τε γυναῖκα, σώφρονα καὶ πόρνην, ἀμφοτέρας ὄλεθρον. Ἐκ γὰρ τῆς Ἑλένης μοιχευσαμένης φόνος ἀνδρῶν καὶ διὰ σωφροσύνην Πηνελόπης θάνατοι. Ἰλιὰς οὖν τὸπόνημα μιᾶς χάριν ἐστὶ γυναικός, αὐτὰρ Ὀδυσσείῃ Πηνελόπη πρόφασις.
Παλλαδάς ο Αλεξανδρεύς, 4ος μ.Χ. αιών, Έλληνας ποιητής

Γυνή ανδρός φθονερώτερον και μεμψιμοιρότερον.
Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

Μη λοιδόρει γυναίκα μηδέ νουθέτει.
Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής