Μενού Κλείσιμο
Επιθυμίες

Αποσκότησων με.
Βγάλε με από το σκοτάδι.
Διογένης, 410-323 π.Χ., Κυνικός φιλόσοφος
(με διττή έννοια – η απάντησή του προς το Μ. Αλέξανδρο, όταν τον ρώτησε τι επιθυμούσε από εκείνον)

Επιθυμίαν μεν διπλασθιαθείσαν έρωτα είναι, έρωτα δε διπλασιασθέντα μανίαν γίγνεσθαι.
Πρόδικος, 5ος-4ος π.Χ. αι, Αρχαίος Έλληνας σοφιστής

Νόσος ψυχής το των αδυνάτων εράν.
Είναι ψυχική νόσος να επιδιώκεις τα αδύνατα.
Βίας ο Πριηνεύς, 625-540 π.Χ., Εκ των 7 σοφών της αρχαίας Ελλάδος

Ευχής δικαίας ουκ ανήκοοος θεός.
Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

Γυνή γαρ ουδέν οίδε πλην ό βούλεται.
Η γυναίκα δεν ξέρει τίποτα εκτός από αυτό που θέλει.
Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

Ποθεινόν εστι υγίεια νοσούσι καί πολεμουμένοις ειρήνη.
Λαχταρούν την υγεία αυτοί που είναι άρρωστοι, και αυτοί που πολεμούν την ειρήνη.
Πλούταρχος, 47-120 μ.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός

Το μη αλλοτρίων επιθυμείν.
(Στην ερώτηση “τι εστί δίκαιον”)
Αριστείδης ο Δίκαιος, 540-468 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας στρατηγός & πολιτικός

Μη επτοήσθαι περί τας επιθυμίας, αλλ’ ολιγώρως έχειν.
Να μη σε κυριεύει η επιθυμία, αλλά να αδιαφορείς.
Πυθαγόρας, 580-490 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος