Μενού Κλείσιμο
Εγώ

Φιλεί δ’ εαυτού πλείον ουδείς ουδένα.
Δεν αγαπά απ’τον εαυτό του κανένας κανέναν περισσότερο.
Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

Το νικάν εαυτόν πασών νικών πρώτη και αρίστη. Το δε ηττάσθαι αυτόν υφ’ εαυτού, αίσχιστον και κάκιστον.
Δημόκριτος, 470-370 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος