Μενού Κλείσιμο
Αυτοβελτίωση

Πλείονες εξ ασκήσεως αγαθοί
γίνονται ή από φύσεως.
oι περισσότεροι γίνονται ικανοί με την άσκηση παρά από τη φύση τους.
Δημόκριτος, 470-370 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος