Μενού Κλείσιμο
Άνθρωπος

Πάντων χρημάτων μέτρον άνθρωπος.
Για όλα τα πράγματα ο άνθρωπος είναι το μέτρο.
Πλάτων, 427-347 π.Χ., Φιλόσοφος

Ζώον δίπουν άπτερον.
(Ο ορισμός του ανθρώπου κατά τον Πλάτωνα)
Πλάτων, 427-347 π.Χ., Φιλόσοφος

Άνθρωπος: ο αναθρών ά όπωπε.
Άνθρωπος: αυτός που αναλογίζεται και κρίνει όσα έχει δει.
Πλάτων, 427-347 π.Χ., Φιλόσοφος

Πολέμιον ανθρώποις αυτοί εαυτοίς.
Ο εχθρός του ανθρώπου είναι ο ίδιος εαυτός του.
Ανάχαρσις, 6ος π.Χ. αιών, Σκύθης ηγεμόνας & φιλόσοφος

Άνθρωπον ζητώ.
Διογένης, 410-323 π.Χ., Κυνικός φιλόσοφος

Μέμνησο ότι άνθρωπος εί.
Να θυμάσαι ότι είσαι άνθρωπος.
(Υπενθύμιση προς τον εαυτό του) Φίλιππος Β’, Βασιλιάς της Μακεδονίας

Ως χαρίεν εστ’ άνθρωπος αν άνθρωπος ή.
Πόσο ωραίο πράγμα είναι ο άνθρωπος όταν είναι άνθρωπος.
Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

Σκιάς όναρ άνθρωπος.
Ο άνθρωπος είναι τ’ όνειρο μιας σκιάς.
Πίνδαρος, 522-438 π.Χ., Αρχαίος λυρικός ποιητής

Πολλά τα δεινά κουδέν ανθρώπου δεινότερον πέλει.
Πολλά είναι τα φοβερά, μα τίποτα δεν υπάρχει πιο φοβερό απ’ τον άνθρωπο.
Σοφοκλής, 496-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός

Ουκ ένι ιατρικήν είδέναι, όστις μη οίδεν ό τι εστίν άνθρωπος.
Είναι αδύνατο να ξέρει την ιατρική, αυτός που δεν ξέρει ακριβώς τι είναι ο άνθρωπος.
Ιπποκράτης, 460-377 π.Χ., Πατέρας της Ιατρικής

Γυμνοί ήλθομεν οι πάντες, γυμνοί και απελευσόμεθα.
Γυμνοί ήρθαμε όλοι [σ’ αυτή τη ζωή], γυμνοί και θα φύγουμε.
Αίσωπος, 620-560 π.Χ., Αρχαίος μυθοποιός

Άπαξ άνθρωποι γεγόναμεν, δις δε ουκ έστι γενέσθαι.
Μια φορά γεννηθήκαμε άνθρωποι, δυο φορές όμως δεν είναι δυνατό να γίνουμε.
Επίκουρος, 341-270 π.Χ., Αρχαίος φιλόσοφος

Θνητός γεγονώς άνθρωπε, μη φρόνει μέγα.
Αφού γεννήθηκες θνητός άνθρωπε, μην έχεις μεγάλες ιδέες.
Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής