Μενού Κλείσιμο
Ανάγκη

Ουδείς ανάγκης μείζον ισχύει νόμος.
Δεν υπάρχει νόμος που να υπερισχύει της ανάγκης.
Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

Ανάγκα και Θεοί πείθονται.
Σιμωνίδης ο Κείος, 556-468 π.Χ., Ποιητής & συγγραφέας επιγραμμάτων

Κακόν ανάγκη, αλλ’ ουδεμία ανάγκη ζην μετά ανάγκης.
Η ανάγκη είναι κακό, αλλά δεν είναι αναγκαίο να ζούμε υπό καθεστώς ανάγκης.
Επίκουρος, 341-270 π.Χ., Αρχαίος φιλόσοφος

Δεί δε χρημάτων, ώ άνδρες Αθηναίοι.

Χρειάζονται τα χρήματα και χωρίς αυτά δεν γίνεται τίποτα από τα αναγκαία.
Δημοσθένης, 384-322 π.Χ., Αθηναίος ρήτορας

Φίλος και ίππος εν ανάγκη δοκιμάζονται.

Αίσωπος, 620-560 π.Χ., Αρχαίος μυθοποιός

Ένθα χειρών χρεία έστιν, η δια λόγων βοήθεια ουδέν λυσιτελεί.
Όπου υπάρχει ανάγκη πρακτικής βοήθειας, ολότελα ανώφελη είναι εκείνη που περιορίζεται στα λόγια.
Αίσωπος, 620-560 π.Χ., Αρχαίος μυθοποιός

Το της ανάγκης εστί αδήριτον σθένος.
Η δύναμη της ανάγκης είναι ακαταμάχητη.
Αισχύλος, 525-456 π.Χ., Αρχαίος τραγικός ποιητής

Άνευ των αναγκαίων αδύνατον και ζην και εύ ζην.
Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

Η παρούσα ευτυχία εστί μείζων, παρούσαν γαρ ανάγκην θεραπεύει.
Ευτυχία δεν είναι να κάνεις αυτό που θέλεις, αλλά να μην κάνεις αυτό που δεν θέλεις.
Αρχαιοελληνική Παροιμία