Μενού Κλείσιμο
Υπερίσχυση

Κείτο μέγας μεγαλωστί, λελασμένος
ιπποσυνάων.
Σωριασμένος κάτω φαρδιά-πλατιά, έχοντας χάσει το άλογο.
Όμηρος, 800-750 π.Χ., Ποιητής