Μενού Κλείσιμο
Νίκη κ Ήττα

Ηδύ κτήμα της νίκης τυχείν.
Σοφοκλής, 496-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός

Νικάν άδοξον, ηττάσθαι όνειδος.
(το 380 π.X., όταν είδε ότι θα μάχονταν εναντίον γυναικών στο Άργος)
Ο βασιλιάς της Σπάρτης Κλεομένης

Μήτε νικών αμφάδην αγάλλεο, μήτε νικηθείς, εν οίκω καταπεσών οδύρεο.
Μήτε αν νικήσεις να χαίρεσαι πολύ, ούτε αν νικηθείς να κλαις και να οδύρεσαι στο σπίτι σου.
Αρχίλοχος, 725-650 π.Χ., Αρχαίος ιαμβογράφος

Το νικάν εαυτόν πασών νικών πρώτη και αρίστη. Το δε ηττάσθαι αυτόν υφ’ εαυτού, αίσχιστον και κάκιστον.
Δημόκριτος, 470-370 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

Τας νίκας άνευ αίματος ποιείσθαι.
Να νικάς αναίμακτα.
Πιττακός ο Μυτιληναίος, 650-570 π.Χ., εκ των 7 σοφών της Αρχ .Ελλάδας

Όπου άμιλλα ενταύθα και νίκη εστί.
Όπου υπάρχει άμιλλα, υπάρχει και νίκη.
Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

Υπεροχής επιθυμεί η νεότης, η δε νίκη υπεροχή τις.

Η νεότητα επιθυμεί την υπεροχή, και η νίκη είναι ένα είδος υπεροχής.
Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος