Μενού Κλείσιμο
Μέσα κ Δυνατότητες

Δως μοι πα στω και ταν γαν κινάσω.
Δώσ’ μου πού να στηριχτώ και θα κινήσω τη γη.
Αρχιμήδης, 287-212 π.Χ., Μαθηματικός & πανεπιστήμων

Ήλω γαρ ο ήλος.
Το καρφί με το καρφί.
Αρχαιοελληνική παροιμία

Πάσσαλος πασσάλω εκρούεται.
Αρχαιοελληνική παροιμία

Ου παντός πλειν ες Κόρινθον.
Δεν μπορεί ο καθένας να ζει στην Κόρινθο.
Αρχαιοελληνική παροιμία

Δεί δε χρημάτων, ώ άνδρες Αθηναίοι.
Χρειάζονται τα χρήματα και χωρίς αυτά δεν γίνεται τίποτα από τα αναγκαία.
Δημοσθένης, 384-322 π.Χ., Αθηναίος ρήτορας

Μάταιόν εστι παρά θεών αιτείσθαι ά τις εαυτώ χορηγήσαι ικανός εστι.
Είναι μάταιο να ζητάς από τους θεούς αυτά που μπορείς να αποκτήσεις μόνος σου.
Επίκουρος, 341-270 π.Χ., Αρχαίος φιλόσοφος