Μενού Κλείσιμο
Επιτυχία κ Αποτυχία

Από ομονοίης τα μεγάλα έργα.
Δημόκριτος, 470-370 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

Τι ήδιστον; το επιτυγχάνειν.
Τι είναι το πιο ευχάριστο; Το να επιτυγχάνεις.
Θαλής ο Μιλήσιος, 643-548 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

Οι πολλά βάλλοντες επιτυγχάνουσι πολλάκις.
Πλούταρχος, 47-120 μ.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός