Μενού Κλείσιμο
Αποκαλύψεις

Τα αφανή τοις φανεροίς τεκμαίρου.
Αυτά που δεν φαίνονται να τα συμπεραίνεις με βάση αυτά που φαίνονται.
Σόλων, 630-560 π.Χ., Αθηναίος νομοθέτης & φιλόσοφος