Μενού Κλείσιμο
Ανταμοιβή

Δίκαια δράσας, συμμάχους έξεις θεούς.
Αν κάνεις δίκαιες πράξεις, θα έχεις συμμάχους τους θεούς.
Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

Αρετής προπάροιθε ιδρώτα θεοί αθάνατοι θήκαν.
Μπροστά από την αρετή οι αθάνατοι θεοί έβαλαν τον ιδρώτα.
Ησίοδος, 7ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής