Μενού Κλείσιμο
Άνοδος κ Κάθοδος

Δρυός πεσούσης, πάς ανήρ ξυλεύεται.
Όταν η βελανιδιά πέσει, όλοι τρέχουν να μαζέψουν ξύλα.
Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής