Μενού Κλείσιμο
Αναπόφευκτο

Ουδέν κακόν αμιγές καλού.
Αρχαιοελληνική παροιμία

Ο κύβος ερρίφθη.
Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

Ανήρ ο φεύγων και πάλι μαχήσεται.
Αυτός που αποφεύγει τη μάχη στο τέλος θα τη δώσει.
Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

Το πεπρωμένον φυγείν αδύνατον.
Αρχαιοελληνική παροιμία

Την ειμαρμένην ουδ’ αν είς εκφύγοι.
Κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει από το πεπρωμένο του.
Πλάτων, 427-347 π.Χ., Φιλόσοφος

Πλείη μεν γαρ γαία κακών πλείη δε θάλασσα.
Γεμάτη κακά είναι η γη και γεμάτη κακά είναι η θάλασσα.
Ησίοδος, 7ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής