Μενού Κλείσιμο
Αλλαγή

Τα πάντα ρει και ουδέν μένει.
Ηράκλειτος, 544-484 π.Χ., Ίων φιλόσοφος

Μεταβάλλον αναπαύεται.
Στην αλλαγή βρίσκουν τα πράγματα ανάπαυση.
Ηράκλειτος, 544-484 π.Χ., Ίων φιλόσοφος

Ο κόσμος αλλοίωσις, ο βίος υπόληψις.
Ο κόσμος είναι μια [συνεχής] αλλαγή, η ζωή είναι γέννημα της φαντασίας.
Δημόκριτος, 470-370 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

Έστιν η λίαν δυσπραξία λίαν διδούσα μεταβολάς.
Οι πολύ δύσκολες καταστάσεις φέρνουν και μεγάλες αλλαγές.
Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός

Πολλαί μεταβολαί γίνονται και παντοίαι τύχαι κατά τον βίον.
Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος