Μενού Κλείσιμο
Αίτιο κ Αποτέλεσμα

Ουδέν εκ δενός γένοιτο.
Τίποτα δεν γίνεται από το μηδέν.
Αλκαίος, 7-6ος αιών π.Χ., Αρχαίος λυρικός ποιητής

Προς γαρ το τελευταίον εκβάν, έκαστον των πριν υπαρξάντων κρίνεται.
Όλα όσα προηγήθηκαν και συνέβαλαν στη δημιουργία μίας κατάστασης, κρίνονται από το τελικό αποτέλεσμα.
Δημοσθένης, 384-322 π.Χ., Αθηναίος ρήτορας

Ενός κακού μύρια έπονται.
Σοφοκλής, 496-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός

Μη εκ λόγων τα πράγματα, αλλ’ εκ των πραγμάτων τους λόγους ζητείν.
Δεν πρέπει να ερευνούμε τα γεγονότα ξεκινώντας από τις αιτίες, αλλά τις αιτίες ξεκινώντας από τα γεγονότα.
Μύσων ο Χηνεύς, 700-603 π.Χ., Φιλόσοφος

Άνευ αιτίου ουδέν εστιν.
Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος