Ψυχική Διάθεση

Έκαστος εν αυτώ τα της ευθυμίας και δυσθυμίας έχει ταμιεία.
Ο καθένας έχει μέσα του τα δικά του αποθέματα ευθυμίας και δυσθυμίας.
Πλούταρχος, 47-120 μ.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός