Εναλλακτικές λύσεις

Ούτε ναυν εκ μιάς αγκύρας, ούτε βίον εκ μιας ελπίδος ορμιστέον.
Επίκτητος, 50 μ.Χ.-120 μ.Χ, Στωικός φιλόσοφος