Πόλεις

Άνδρες πόλις, και ουχί τείχη ουδέ νήες ανδρών κεναί.
Οι άνδρες συγκροτούν την πόλη, και όχι τα τείχη ούτε τα καράβια όταν είναι άδεια από άνδρες.
Θουκυδίδης, 460-394 π.Χ., Αθηναίος ιστορικός