Διαφθορά

Αργυραίς λόγχαις μάχου και πάντων κρατήσεις.
Να μάχεσαι με αργυρές λόγχες (δηλ. να δωροδοκείς) και θα κερδίσεις όλες τις μάχες.
Χρησμός της Πυθίας προς τον Φίλιππο Β’ της Μακεδονίας