Λογοτεχνία & Ποίηση

Αλέξανδρος την Ιλιάδα αρετής εφόδιον ενόμιζε.
Πλούταρχος, 47-120 μ.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός