Αθλητισμός

Άσκησις άνευ φύσεως και μαθήσεως ατελές.
Η άσκηση χωρίς φυσικά προσόντα και γνώση είναι ατελής.
Πλούταρχος, 47-120 μ.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός