Πλεονεξία

Η πενία πολλών εστιν ενδεής, η δ’ απληστία πάντων.
Η φτώχεια είναι έλλειψη πολλών πραγμάτων και η απληστία όλων.
Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος