Πάθη & Αμαρτίες

Των παθών κρίσει και ασκήσει περιγενόμεθα.
Αντιμετωπίζουμε τα πάθη μας [ή αυτά που παθαίνουμε ] χάρη στη λογική μας και με την άσκηση.
Πλούταρχος, 47-120 μ.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός