Ετοιμότητα

Οι εκούσιοι πόνοι την των ακουσίων υπομονήν ελαφροτέραν παρασκευάζουσι.
Δημόκριτος, 470-370 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος