Εγκαρτέρηση

Στέργε μεν τα παρόντα, ζήτει δε τα βελτίω.
Ισοκράτης, 436-338 π.Χ., Αθηναίος ρήτορας

Δει φέρειν τα των θεών.
Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός

Άφοβον ο θεός, ανύποπτον ο θάνατος και το αγαθόν μεν εύκτητον, το δε δεινόν ευκαρτέρητον.
Επίκουρος, 341-270 π.Χ., Αρχαίος φιλόσοφος

Πειρώ τύχης άνοιαν ανδρείως φέρειν.
Προσπάθησε να αντιμετωπίζεις με γενναιότητα τη δυσμένεια της τύχης.
Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

Ανάσχου πάσχων. Δρων γαρ έχαιρες.
Όταν υποφέρεις να έχεις υπομονή, γιατί όταν εσύ δρούσες χαιρόσουν [και άλλοι υπέφεραν].
Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός

Χω Ζευς άλλοκα μεν πέλει αίθριος, άλλοκα δ’ ύει.
Ο Ζευς άλλες φορές κάνει καλό καιρό και άλλες φορές ρίχνει μεγάλη βροχή.
Θεόκριτος, 3ος π.Χ. αιών, Αρχαίος Έλληνας ποιητής

Δει καρτερείν επί τοις παρούσι και θαρρείν περί των μελλόντων.
Ισοκράτης, 436-338 π.Χ., Αθηναίος ρήτορας